Vill du få hjälp med att studera för att klara proven i din sommelierutbildning, WSET-proven och/eller de olika proven hos Munskänkarna?

Jag har studerat på Restaurangakademiens YH-utbildning för att bli Internationell Sommelier och gick ut som kurs-etta. Jag har klarat WSET Level 2 med högsta betyget och WSET Level 3 med högsta betyget på den teoretiska delen och näst högsta betyget på den praktiska delen.

Jag hjälper dig med de kursavsnitt som du tycker är svårast och vi tränar tillsammans. Du bestämmer hur ofta vi ska ses och hur långa lektioner du vill ha. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig att nå önskade resultat.