För alla människor som vill vidare i livet, är det positivt att ha en coach. Jag tror att det även gäller för de som vill utveckla sin kompetens inom vin.

Upplägget anpassas till dina behov och önskemål, men kan t. ex. vara att vi träffas 1 gång per månad. Du bestämmer, ifrån gång till gång, vad du vill att nästa utvecklingssamtal skall handla om. Det kan vara en druva, en producent, en region, ett land eller något annat. Du sätter även ett mål för det kommande mötet. Jag gör nödvändiga efterforskningar och förberedelser inför kommande möte och ger även dig uppgifter att studera. När det är dags för utvecklingssamtalet diskuterar vi kring det bestämda ämnesområdet.

Det är viktigt att personkemin stämmer mellan oss. För att vi ska lära känna varandra lite och förstå vilka förväntningar och ambitioner som finns, ingår det ett gratis introduktionssamtal när VinTolken åtar sig ett nytt samarbete.

Utvecklingssamtalen säljs i paket om 10 st 60-minuterssamtal för 15000 kronor inkl. moms.

Tag kontakt för att boka ett introduktionssamtal !

Mail: svante.ljungberg@vintolken.se Tel: 070-2622538